Magyar szervezetek Grazban

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet

Gyülekezetünk az Ausztriai Evangélikus Egyház egyik gyülekezete, amely Ausztria területén a magyar nyelvű igehirdetői és lelkigondozói munkát végzi.

Kapcsolat: www.evang-ungarisch.at


Grazi Magyar Egyesület

A Gráci Magyar Egyesület munkájáról az új honlapon tájékozódhatnak.

Kapcsolat: www.grazimagyaregyesuelet.at


Forum Hungaricum

Forum Hungaricum a gráci magyar szervezetek és a Stájerországban élő magyarok összefogása. Elsődleges feladatának tekinti közös rendezvények (koncertek, kiállítások, előadások, stb.) szervezését, amelyek által kulturális szinten keresi a párbeszédet Magyarország és Stájerország között. Ezen kívül anyagi támogatást nyújt a Grácban tanuló diákoknak és egyetemistáknak (Stipendium Hungaricum).

Kapcsolat: lásd a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzulátusa


Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja

Az egyesület legfontosabb feladatának a magyar nyelvi, kulturális, tudományos értékek, megőrzését, azok továbbadását tekinti. Mindemellett érdekképviseleti szervként kezdte munkáját az 1957-ben alakult MEÖK és lép ma is fel: az alapszabályból kitűnik, hogy az egyesület a különböző világnézetű és felekezetű magyar diákok érdekeit képviseli, és a rendelkezésére álló anyagiakkal támogatja őket tanulmányaik befejezéséhez.

A MEÖK fennállása óta kiemelkedően fontos szerepet vállal a gráci és Grác környéki magyar programok szervezésében.

Kapcsolat:

Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja

Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz

8011 GRAZ, PF. 295

E-Mail: office@meoek.net

Die Steiermärkische

Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz

BIC: STSPAT2G

IBAN: AT23 2081 5000 0095 7985


Magyar Katolikus Közösség

A Magyar Katolikus Közösség a Graz-Seckaui Egyházmegye területén élő, vagy átmenetileg itt tartózkodó, az anyanyelvi lelkipásztori ellátást igénybe vevő, római katolikus magyarok gyülekezete. A közösség élén a püspök által megbízott mindenkori lelkész áll.

2010. januártól Mag. Molnár Ottó prelátus, a Grácban működő Magyar Katolikus Közösség kinevezett lelkésze. A magyar nyelvű szentmisék megtartásában továbbá Mag. Holló István atya (deutschlandsbergi plébános) segédkezik.

Őket segíti a világiakból álló Pasztorális Tanács.

A szentmisék helyszíne: Kálvária templom (8020 Graz, Kalvarienbergstr. 155.)
Megközelíthető a 67-es autóbusszal (megálló: Schippingerstraße).

Parkoló van.

A magyar nyelvű szentmisék időpontját lásd a Gráci Magyar Műsorismertetőben.

Mag. Molnár Ottó magyar lelkész elérhetőségei:
8020 Graz, Kalvarienbergstr. 155
Tel: +43 316 682-124-21
Mobil: +43 676 874-26119

Mag. Holló István elérhetősége:

0676/8742-6711

A támogatások jobb kihasználása érdekében az MKK és a MEÖK között évek óta szoros együttműködés létezik.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a Magyar Katolikus Közösség szervezte kulturális előadásokra, gyermek és ifjúsági rendezvényekre, kirándulásokra, stb. is.

A Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzulátusa

Kapcsolat: Mag. Rudi Roth, konzul

Conrad v. Hötzendorfstr. 160

8020 Graz

Tel.: 0316/472-212-613