Bemutatjuk Dr. Neuburg Neogrády Bélát

Dr. Neuburg Neogrády Béla az interjú napján elegáns stájer népviseletben jelent meg, mégis kissé komor, intellektuális kisugárzásából azonnal tudtam, hogy kihez van szerencsém.

Dr. Neuburg Neogrády Bélát már sokan ismerik a Kerekasztal társaságból és néhány magyar programról, mégis sokak számára ismeretlenül cseng ez a név.

Hova nyúlnak vissza a családi gyökerek Neuburg Neogrády úr?

Soknemzetiségű családból származom, akik az első világháború után mentek át Bácskából az ún. Csonka-Magyarországra (1920). Nagyapám történész volt, aki mesekönyvek helyett inkább történelmi könyveket adott gyerekkoromban a kezembe. Édesapám hadbírói beosztása pedig sajátos következményeket vont maga után...

Hol végezte iskoláit?

Pécsett a Jezsuita rend gimnáziumát látogattam, majd érettségi után négy évig jogot tanultam ugyancsak ebben a városban. A háború után családunkat kitelepítették Németországba, de az amerikaiak megint visszahoztak minket Magyarországra.

Mikor jött Ausztriába?

1956 őszén kerültem Grácba, ahol nyolc évig egy itteni cégnél voltam vezető beosztásban, majd a leobeni egyetem (Montanuniversität) gazdasági igazgatójának neveztek ki. Innen mentem nyugdíjba 24 szolgálati év után mint osztrák udvari tanácsos.

Mi ihlette a könyve a "Zeitwenden" (Történelmi fordulók) megírására?

Körülbelül 1972 óta gyűjtöm az anyagot a könyv kiadásához, aminek eredménye ez az 540 oldalas német nyelvű négy részre osztott – 1. az ortodoxia és annak eredete, 2. a rendszer felépítése, mehanizmusai, 3. családtörténet, 4. hétköznapok a (népi demokratikus) hatalom árnyékában – történelmi útmutató lett. Csak a különböző témakörök rendszerezése három évet vett igénybe, amelyek többek között felölelik az 1945-ös és 1956-os eseményeket, különösen kiemelve a különböző korokat meghatározó ideológiákat. Személyes élményeimet is beleszőttem a történtekbe: hogy milyen volt az élet a népi demokráciában, hogyan jött létre, milyen következményei voltak, figyelembe véve a szellemi irányvonalak és globális hatások, mint a marxizmus, a sztalinizmus és az ortodoxia befolyását.

A könyv tehát valójában egy kívülálló, de belső ismeretekkel és információkkal is rendelkező egyén megfigyeléseit, élményeit és utólagos analízisét foglalja össze.

Milyen olvasóközönségnek szánja művét?

Elsősorban fiataloknak, akik nem élték át személyesen ezt a korszakot. Továbbá kortársaknak, német ajkúaknak, akik ezt a kort egy szemtanú leírásából, azaz hitelesebben szeretnék megismerni.

Mikor jelenik meg a "Zeitwenden"?

Valójában a nyomdától függ, de a közelgő hetekben lehet már számítani a megjelenésére, az Internationaler Literatur und Lyrik Verlag GmbH kiadó gondozásában. Mindenesetre remélem, hogy minél többen elolvassák majd a könyvemet.

Kedves Neuburg Neogrády úr, köszönöm az érdekes beszélgetést, és sok sikert kívánok könyvének, a "Történelmi Fordulók" megjelenéséhez.


Tricskó Tímea