Molnár Éva és Kund

Egy meglehetősen hosszú kerékpártúrámon Premstättenben

meglátogattam Molnár Éva és Kund családját.

Kávézás mellett, egy kellemes beszélgetés folyamán kérdéseimre sokmindentelmeséltek magukról:

Kund Nyíregyházán született, ott is érettségizett, Szegeden volt katona tíz hónapig egyetemi előfelvettként. Már a gimnázium előtt is tanult németet, így jelentkezett külföldi egyetemi ösztöndíjra az akkori NDK-ba (kelet Németország). 1989-ben kezdte tanulmányait a türingiai Ilmenau városban lévő Technische Hochschulen. Csak mellékesen, a 70-es évek végén Angela Merkel is megpályázott fizikusként ezen a főiskolán egy tanársegédi állást, de nem vették fel (sajnos).

1989-ben elkezdődtek a rendszerváltás zavaros napjai. Az elején még volt Marxismus-Leninismus tantárgy is. A határmegnyitás, a berlini fal lebontása, majd átállás a (nyugat) német márkára, a két Németország egyesülése épp erre az időre esett. Az ekkor már alacsonynak számító magyarországi állami ösztöndíj egy német DAAD ösztöndíjjal lett kiegészítve. Az öccse kezdett 1990-ben magyarként az utolsó olyan évfolyamon a szomszédos weimari Bauhaus egyetemen, amelyik az államközi szerződés szerint kitanulhatott. Kund a TU Ilmenau Festkörperelektronik szakán végzett 1994-ben.

1995-ben a KFKI területén található Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézetnél kezdte el a disszertációját írni, mint tudományos segédmunkatárs. A PhD fokozatot 2002-ben kapta meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemtől. Közben ugyanis az AMS (akkor még Austria Mikro Systeme) budapesti tervező irodájában kezdett dolgozni 1999-ben. 2000-ben házasodtak össze Évával és települtek át Ausztriába, ahol az AMS-cég

unterpremstätteni központja van. Itt a pinduri kis elektronikus eszközök (pl. tranzisztor)

viselkedését modellezi szilícium szeleteken kialakított teszt-ábrákon végzett mérések alapján az integrált áramkör tervezés számára. Ezeket aztán okos telefonokban, orvosi berendezésekben, autókban, és lassacskán a mindennapi életben már mindenütt használják. Nélkülük manapság már semmi sem működne. Ő itt már főmérnöki pozícióban dolgozik. Az itteni gyár kastélyépületben van, melyet szép park vesz körül. A nagyra nőtt vállalatnak világszerte már 8-10 ezer alkalmazottja van, de itt Premstättenben is már kb. 40 különböző nyelvet beszélnek. A fő nyelv természetesen az angol.

Felesége, Éva Rakamazról Tokaj vidékéről származik. Fodrászatot tanult, majd esti tagozaton tette le az érettségit. Dolgozott Nyíregyházán és Budapesten. A három gyerek mellett természetesen a háztartást vezeti, sokat tanul a gyerekekkel, szervezi a család életét, rendben tartja a házat és ápolja a kertet, amiben több érdekes növény, meg egy aranyos fehér nyuszika van.

Legidősebb fiúk Keve, 18 éves, az Ortweinschuleban Kunst&Design ágazaton tanul restaurátornak. Nagyon ügyesen rajzol.

Lányuk Enese 15 éves a deutschlandbergi BORG-ba jár. A nyelvek érdeklik elsősorban.

Olasz után már spanyolul is tanul.

A legfiatalabb fiú Merse pedig angol tannyelvű osztályba jár a premstätteni NMS-be. Nagyon érdekli a számítógép.

A beszélgetés után még körülvezettek a nagyon szép családi házban és a kertben.

Köszönöm a szíves vendéglátást!

HOCS