Üdvözöljük egyesületünk honlapján!

A Gráci Magyar Újság az 1957-ben alapított (gráci) Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubjának (MEÖK) 2000 óta rendszeresen megjelenő, magyarnyelvű, információs lapja, a gráci és Grác környéki magyar közösségi élet és az itt élő családok részére.

A gráci magyar szervezetek évtizedeken keresztül külön-külön, csak saját rendezvényeikre küldtek meghívókat az általuk ismert címekre. Időközönként összefogott két-három egyesület és egy meghívóval toboroztak közös rendezvényükre.

A századforduló magyarországi változásai kihatottak a gráci magyar életre is. Az újonnan érkezők közül egyesek vezető szerepet vállatak közösségeink életében, így a MEÖK-nél is, amelynek vezetősége 1996-ban létre hozta a Gráci Magyar Egyesületek és Közösségek Műsorismertetőjét. A MEÖK ebben helyet ajánlott fel a helybeli magyar közösségek vezetőinek programjaik meghirdetésére, és vállalta az új médium szerkesztését és kiadását. Az egysületi vezetők ezt örömmel elfogadták, miután felismerték ennek gazdasági és szervezési előnyeit egyesületük részére.

Az informatikában járatos fiatalok sororaiból kerülnek ki a Műsorismertető, majd később a Gráci Magyar Újság főszerkesztői. Idővel kialakul a szerkesztőség is. Összetétele, tagjai és a cikkírók száma a közösségek aktivitása szerint változik. Feladatukat társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik. A lap kiadásának jogi és gazdasági biztosítéka a MEÖK. Támogatók: az osztrák Bundeskanzleramt, az újság olvasói és az Öregdiák Találkozók résztvevői. A GMÚ az olvasók részére térítésmentes.

A Műsorismertető állandó fejlesztésével 2000 szeptemberében, új, igényesebb formában, és terjedelemmel, a helybeli magyar életet átölelő gazdagabb tartalommal, megjelent a Gráci Magyar Újság első száma, benne a változott arcú Műsorismertető melléklettel. A több, mint két évtized alatt többször megváltozott az újság külső arculata, a fejléc, a tördelés, a cikkek és oldalak téma szerinti állandósítása, fotók elhelyzése stb. Ez az eddigi hét főszerkesztő ízlését, a fejlődő informatika használatát tükrözik. A lap oldalszáma négy és tizenkettő között mozog. Egyszer érte el a tizenhat oldalt. E nyomtatott fekete-fehér újság évente ötször jelenik meg, 460 és 420 között változó, egyszer növekvő majd csökkenő példányszámban. Ennek oka az olvasók egy részének gyakori lakcímváltozása és a postai kézbesítés szigorú előírása. A Gráci Magyar Újság 2006-tól rátért a digitális útra is, a MEÖK honlapján színes kiadásban olvasható.

A GMÚ az elmúlt két évtized alatt hű maradt eredeti célkitűzéséhez, a magyar nyelv, kultúra és hagyományok ápolásához, 1956 szellemiségéhez, olvasói magyarságtudatának erősítéséhez, megőrzéséhez.